McBOX

kódový přístup pro maximálně 120 uživatelů ( možno použít u nádrží o objemu 3500, 5000 a 9000 l )

– digitální průtokoměr (přípustná odchylka +/- 1%)  s certifikací

– čerpadlo 230V o výkonu max. 72 l/min

– mikroprocesorový ovládací systém, který umožňuje záznam vydaného množství paliva zvlášť pro každého uživatele. Každý uživatel má své PIN číslo

– RS 485 port pro připojení k PC nebo tiskárně